gsm6

Konfiguracja interfejsu Bridge dla sieci lokalnej