gsm7

Konfiguracja interfejsu Bridge dla sieci lokalnej