gsm8

Konfiguracja interfejsu Bridge dla sieci lokalnej