Poprawa wydajności IPSEC dla CCR (tilera)

Wraz z ostatnią wersją RouterOs (6.36) znacznie poprawiono wydajność tuneli IPSEC. Obecnie na CCR obserwowane są przepływności ok 4 razy większe. Poprawiono także wydajność dla pojedynczej sesji. Pozostał jeszcze problem z różnicą wydajności dla konewek Linux/ Windows.

Mamy nadzieję że niedługo i to uda się rozwiązać