Konfiguracja VLAN

Wstęp W przypadku prostych konfiguracji sieciowych (jak na przykład sieć domowa) najczęściej mamy do czynienia z jedną siecią lokalną, zwaną siecią LAN, oraz siecią publiczną – WAN. Typowy router realizuje funkcjonalność zwaną NAT (PAT, SRC-NAT, MASQUERADE), czyli mechanizmem translacji adresów, portów wychodzących z sieci LAN do sieci zewnętrznej. Zasadniczo, aby zrealizować taki schemat konieczne są […]

Czytaj więcej...