Wydajna sieć bezprzewodowa w domu lub niewielkim biurze.

Print Friendly, PDF & Email


Każdy z nas w dzisiejszych czasach nie wyobraża sobie pomieszczeń domowych, a tym bardziej biurowych bez wydajnej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej.
W większym mieszkaniu lub domu często okazuje się, że pojedynczy punkt dostępowy (AP) nie wystarcza do pokrycia zasięgiem całej powierzchni. Wówczas warto pomyśleć o zbudowaniu sieci w oparciu o więcej urządzeń. Ale jak to połączyć z niewielkimi kosztami oraz zachowaniem komfortu użytkowania?

Założenia:

 • Ograniczenie kosztów instalacji
 • Cała powierzchnia powinna być objęta siecią o tej samej nazwie i sposobie zabezpieczenia
 • Urządzenia podłączające się do poszczególnych AP powinny móc się komunikować.
 • Urządzenia klienckie powinny automatycznie przełączać się do punktu dostępowego o najlepszym sygnale
 • Dodatkowo umożliwienie zastosowania urządzeń dołączanych do sieci kablowej gdzie nie ma gniazdek sieciowych (np. drukarki)

 

Wykonanie

Schemat ideowy

wydajna sieć bezprzewodowa

Konfiguracja:

 1. W pierwszej kolejności skonfigurujemy pierwszego Mikrotika (podłączonego do modemu operatora). Będzie on naszym routerem, dzięki któremu naszej urządzenia klienckie będą miały dostęp do sieci Internet.
  1. a Konfiguracja łącza od operatora
   1. i Ustalenie i konfiguracja interfejsu WAN (Internet) – DHCP
    wydajna siec bezprzewodowa
    wydajna siec bezprzewodowa
   2. ii Ustawienie maskarady (pozwoli na dostęp do Internetu dla urządzeń z sieci lokalne
    wydajna siec bezprzewodowa
    wydajna siec bezprzewodowa
   3. iii Ustawienie domyślnej trasy routingu
    wydajna siec bezprzewodowa
    wydajna siec bezprzewodowa
   4. iv Ustawienie zezwolenia na pakiety w stanie established
    wydajna siec bezprzewodowa
    wydajna siec bezprzewodowa
  2. b Konfiguracja interfejsu radiowego (Wifi) dla sieci FullMesh
   W Menu: MESH utworzyć interfejs
   wydajna sieć
   Skonfigurować profil bezpieczeństwa dla sieci
   Skonfigurować profil bezpieczeństwa dla sieci
   Do poprawnego działania konieczne jest ustawienie na wszystkich punktach dostępowych takich samym parametrów interfejsu radiowego. Należy zadbać, aby:
   – Tryb (Mode) – ap bridge
   – Szerokość kanału (Channel Width) – dowolne, ale wspólne dla wszystkich AP
   – Zakres (Band) – dowolne, ale wspólne dla wszystkich AP
   – Częstotliwość (Frequency) – dowolne, ale wspólne dla wszystkich AP
   – SSID – dowolne, ale wspólne dla wszystkich APW opcjach zaawansowanych wskazać:
   – Kraj (Country) – w zależności od kraju instalacji, ale wspólne dla wszystkich AP. Opcja ta zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.
   wydajna sieć bezprzewodowa
   W zakładce WDS:
   W zakładce WDS:
   – wybrać tryb – Dynamic Mesh
   – wybrać WDS Default bridge – utworzony wcześniej w zakładce mesh. (Pozwala na połączenie w L2 portów LAN punktu dostępowego) – porty należy dodać samodzielnie
 2. Kolejne kroki to konfiguracja dodatkowych punktów dostępowych (tak samo dla każdego kolejnego urządzenia)
  1. a Konfiguracja interfejsu radiowego (Wifi) dla sieci FullMesh
   wydajnasiec10
   Skonfigurować profil bezpieczeństwa dla sieci
   wydajnasiec11
   wydajnasiec12
   wydajnasiec13
 3. Testy
  1. a Sprawdzenie widoczności wszystkich punktów dostępowych
   Do tego celu można wykorzystać telefon z zainstalowaną aplikacją pokazującą punkty dostępowe dla danej sieci bezprzewodowej (np. Wifi Analyzer)
   Zarejestrowane punkty WDS pojawią się także w oknie Interfejs pod interfejsem bezprzewodowym
   wydajnasiec14
   Oraz w zakładce Ports menu Mesh
   wydajnasiec15
  2. b Sprawdzenie poprawności przełączania pomiędzy punkty dostępowe
   Do tego celu zalecane jest użycie dowolnej aplikacja pozwalającej na ciągłe przesyłanie pakietów ICMP (ping) i kontrola czasu przełączenia na punkt dostępowy o silniejszym sygnale. (np. Fing dostępny na smartphone)

Inne prace

Jeśli jeszcze nie zadbałeś o bezpieczeństwo i inne aspekty konfiguracyjne nie zapomnij o nich. W tym artykule nie zostały one opisane.

W pierwszej kolejności pamiętaj o:

 1. Ustawieniu odpowiednio długiego i skomplikowanego hasła
 2. Dodaniu reguł firewall tworzących mechanizm blokujący użytkownika po kilku niepoprawnych próbach zalogowania
 3. Zmianie domyślnych portów dla usług do zarządzania Mikrotik
 4. Ustawieniu poprawnego serwera czasu
 5. Wyłączeniu wykrywalności interfejsu WAN w warstwie 2 (neighbour discovery)